ee

Newyddion Diwydiant

 • Mae'r dull polymerization newydd hwn yn agor y drws i haenau gwrthffowlio mwy effeithiol

  Mae cronni micro-organebau ar yr wyneb yn her i'r diwydiannau cludo a biofeddygol. Mae haenau polymer gwrth-lygredd poblogaidd yn cael eu diraddio ocsideiddiol mewn dŵr y môr, gan eu gwneud yn aneffeithiol dros amser. Ïonmphoteric (moleciwlau â gwefrau negyddol a chadarnhaol a ...
  Darllen mwy
 • Gorchudd polymer sy'n oeri adeiladau

  Mae peirianwyr wedi datblygu gorchudd polymer PDRC allanol (oeri ymbelydredd goddefol yn ystod y dydd) gyda bylchau aer yn amrywio o nanometrau i miniscels y gellir eu defnyddio fel peiriant oeri aer digymell ar gyfer toeau, adeiladau, tanciau dŵr, cerbydau a hyd yn oed llong ofod - unrhyw beth sy'n ca. ...
  Darllen mwy
 • Gorchudd ar gyfer cynhyrchu pŵer solar a all ddisodli silicon

  Ar hyn o bryd, gellir defnyddio rhyw fath o orchudd “hud” i ddisodli “silicon” wrth gynhyrchu pŵer solar. Os yw’n taro’r farchnad, gallai leihau cost pŵer solar yn sylweddol a dod â’r dechnoleg i ddefnydd bob dydd. Gan ddefnyddio paneli solar i amsugno pelydrau'r haul, mae ...
  Darllen mwy